Tarieven

Tarieven Remedial Teaching en HuiswerkbegeleidingIntakegesprek met ouders / verzorgers: gratis

Afnemen en uitwerken van een didactisch onderzoek en het opstellen van een handelingsplan: €50,00 / uur

Een eindgesprek n.a.v. didactisch onderzoek (ca. 30 minuten): €50,00 / uur

Begeleiding (45 minuten begeleiding en 15 minuten verslaglegging): €50,00 / uur

Gesprek met ouders / verzorgers: €50,00 / uur

Aan het begin van de nieuwe maand ontvangen ouders / verzorgers de maandfactuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing.

Voor de trainingen ‘Op weg naar Snel leren = leuk leren’ en ‘Snel leren = leuk leren’ gelden andere tarieven.
Zie de betreffende pagina.