Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching Fijne MotoriekRemedial teaching is professionele didactische of pedagogische hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Deze hulp wordt gevraagd wanneer het leerproces van een kind op school niet gaat zoals verwacht wordt. Ook het bieden van gerichte hulp aan kinderen met een rugzak (LGF) behoort tot remedial teaching.

In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op kinderen die problemen hebben met
(begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek. Naast de didactische hulp is er ook aandacht voor het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen van kinderen. Het kind krijgt individuele begeleiding welke afgestemd zal zijn op zijn/haar mogelijkheden.