Werkwijze

Mindmap huiswerkbegeleidingIntake
Nadat er contact is opgenomen zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. Ik vraag u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van uw kind. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoek
Voordat de begeleiding wordt gestart, zal er indien nodig, een didactisch onderzoek afgenomen worden. Na goedkeuring van de ouders neem ik contact op met de school. Op deze manier krijg ik een compleet beeld van het kind en kunnen school en individuele begeleiding maximaal op elkaar worden afgestemd. Het onderzoek, de conclusies en adviezen zullen worden beschreven in een onderzoeksverslag.

Handelingsplan
Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit is een plan waarin precies beschreven staat wat de beginsituatie van uw kind is en wat het doel is waaraan we gaan werken binnen een bepaalde termijn. Ook staat vermeld hoe en met welke middelen de begeleiding zal plaatsvinden.

Begeleiding
Na het opstellen van het handelingsplan gaan we aan de slag. De begeleiding vindt minimaal 1 keer per week in de praktijk plaats. De begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoeftes van het kind. Dat het kind met plezier komt en lekker in z’n vel zit is daarbij ook een aandachtspunt.

Evaluatie
Na elke behandeling krijgt de ouder via de mail een kort verslagje van de bevindingen van die behandeling. Na 8 à 10 weken vindt er een evaluatie plaats met ouders en indien gewenst ook met school. Hierin wordt het handelingsplan besproken en of de doelstellingen behaald zijn. Daarnaast geef ik een terugkoppeling over de begeleiding en krijgen ouders ook de gelegenheid om hun bevindingen en de ervaringen van het kind te bespreken. De begeleiding zal worden beëindigd of er wordt een vervolgtraject besproken.